اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه بخش 1 مهندسین نقش شهر | memarinavaz

کد مرجع فرودگاه، یک سیستم کدبندی است که معیارهای طرح فرودگاه را با مشخصات عملیاتی و فیزیکی هواپیماهای استفاده کننده از آن مرتبط می کند. این سیستم براساس گروه تقرب هواپیما و گروه طراحی هواپیما که به هر یک از هواپیماها اختصاص می یابد، تعریف می شود. گروه طراحی هواپیما در واقع طبقه بندی هواپیماها براساس طول دهانه بال آنها است.

  • سقف‌های موجی و برش‌های پلکانی باعث یک طرح محیطی مناسب با ظاهر جالب می‌شود.
  • برای مثال فرودگاه بین‌المللی مهرآباد دارای تأسیسات مشترک می‌باشد، در صورتی که برج مراقبت فرود گاه امام خمینیدر محل فرودگاه واقع می‌باشد، ولی تأسیسات کنترل تقرب رادار آن در فاصله‌ای دورتر و در فرودگاه مهرآباد واقع می‌باشد.
  • در بعضی از نقاط پرسنل مورد نیاز بطور مشترک و هم‌زمان در Tower و Approach با یکد یگر همکاری می‌کنند، در حالیکه در دیگر نقاط، برج مراقبت و Approach کاملاً از یکدیگر جدا بوده و بطور مستقل عمل می‌کنند.
  • نرخ افزایش طول باند در درجه حرارتهای بالا، بیشتر از نرخ افزایش در درجه حرارتهای پایینتر است.
  • محل قرارگیری دماغه درفرودگاه نیاز به فضای کم، کاهش مشکلات مربوط به گازهای آلاینده برای کارکنان، تجهیزات و ساختمان‌ها؛ انجام سرویس‌های دوره‌ای سریع‌تر به‌طوری که تجهیزات مورد نیاز پیش از رسیدن مهیا باشند؛ درنتیجه آسان‌شدن ارتباط با پل‌های پیاده‌رو را به همراه دارد.
  • در طراحی بخش زمینی فرودگاه اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎري، باید ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻓﺮودﮔﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ در آن  اﻧﺠﺎم ﻣﯽ گیرد قابل دسترسی باشند.

به محل نشست و برخاست هواپیما باند گویند که میتواند آسفالته یا بتنی باشد . باند از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است مثل آستانه, تاچ دان زون, شانه خاکی دو سر باند و … باند ها همچنین باید از نظر زیر سازی مقاوم شده باشد تا تحمل وزن هواپیما در هنگام نشست که با توجه به سرعت هواپیما ضربه چندین برابر وزن است را داشته باشد. فرودگاههای تجاری فرودگاهی است که برای ارائه خدمات به هواپیماهای گروه تقرب D , C, پاورپوینت جدول برنامه فیزیکی فرودگاه وE طراحی، ساخته و نگهداری می شود. مجموعه اراضی، حریم ها و تأسیسات و تجهیزات که در ارتباط مستقیم فیزیکی به خدمات مربوط به نشست و برخاست ، توقف و حرکت هواپیما بوده و با مرز مسدود و با ایستگاههای کنترل امنیتی از مجموعه زمینی جدا می گردد (نشریه ۱۹۷ برنامه بودجه ۱۳۷۹). یکپارچگی و راحتی ارتباط برای یک فرودگاه موفق از دیدگاه مسافرین حائز اهمیت است که خصوصا در مورد رسیدن به فرودگاه صادق است – از طریق ماشین، اتوبوس با قطار.

فروشگاه فایل آزمون مهندسان

برخی از اطلاعات دریافتی از رادارها قابل پردازش و محاسبه می‌باشند که از تبدیل آنها می‌توان مواردی چون سرعت هواپیما نسبت به زمین و سمت حرکت(مغناطیسی) هواپیما را بدست آورد. مسافران انتظار دارند که تسهیلات پایانه از محیط راحت، مطبوع و زیبا برخوردار بوده و در آن کارهای جاری با سهولت کافی انجام گیرد. بنابراین طرح پایانه مسافر بری باید کارآمد، روان و مفید باشد.لازم به ذکر است که اتخاذ ترتیب منطقی در مراحل اصلی مسافران و تامین نیازهای ویژه آنان در مجموعه پایانه، نیل بدین هدف را میسر می سازد. تسهیلات فرودگاه کات ویک به طور زمینی در ترمینال را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. این عوامل بیانگر اولویت‌ها در صنعت فرودگاه و تأمین استانداردهای جهانی و حفظ رقابت است. مسئولین فرودگاه‌ها اکنون در بازار حمل و نقل هوایی رقابت شدیدی دارند و می‌پذیرند که طرح ترمینال یک معیار مهم در انتخاب فرودگاه است.

اصول کلی و ضوابط طراحی معماری فرودگاه بخش 1 مهندسین نقش شهر | memarinavaz

کد مرجع فرودگاه یک کد دو علامتی است که نشان دهنده گروه تقرب و گروه طراحی می باشد که هواپیما بر مبنای آن طراحی شده است. به عنوان مثال، کد مرجع B-III(knot) (گروه تقرب B) و طول دهانه بال ۷۹ تا کمتر از ۱۱۸ فوت (گروه طراحی III)، طراحی شده باشد. سازمان هوانوردی فدرال، فهرستی از کدهای مرجع فرودگاه برای انواع مختلف هواپیماها منتشر کرده است.

در بخش های هوایی فرودگاه نیز بخش های مختلفی با کاربری متفاوت از قبیل باندهای پرواز، باند خزش، توقفگاه فرودگاه، محوطه انتظار هواپیما، محوطه بخزدایی از هواپیما و محوطه حفاظتی و حصارکشی در نظر گرفته می شود. تاثیر اقلیم بر بخش زمینی فرودگاه در واقع همان تاثیرات اقلیمی موثر بر معماری ساختمان های زمینی در منطقه هستند. عوامل محیطی از قبیل درجه حرارت، وضعیت باد و ارتفاع فرودگاه بر طول باند پرواز به صورت تقریبی تاثیرگذارند. مراکز کنترل عموماً ترافیک هوایی را به کمک رادارهای دوربرد کنترل می‌کنند. در نقاطی که دسترسی به رادار میسر نمی‌باشد کنترل و ایجاد جدایی بین هواپیماها با بهره گیری از روش پیچیده و سنتی کنترل بدون رادار صورت می‌پذیرد.

آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها (تجدید نظر اول)- نشریه 197